„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ Mark Twain
Ubytovn amberk, Accommodation Zamberk, Penzion HANA, Prodej ovc

Co u Ns dlat

v lt

Logo

Ubytovn

Accommodation

Penzion HANA

Kontakt + Mapa

Co u Ns dlat
v lt

Co u Ns dlat
v zim

Speciln nabdka

Cenk

Apartmny +
Chaloupka

Chov a prodej
ovc

Letn sportovn a kulturn vyit:

300m p chze podl eky Divok Orlice se nachz koupalit s tobogny a baznem pro mal dti.

Vedle koupalit jsou tenisov kurty, minigolf, bowling, restaurace s nabdkou dobrch jdel a hudebnm klubem v suternu.

Jeliko se amberk nachz v malebnm kopcovitm podh Orlickch hor je to ideln "zkladna" pro p ppadn cyklo vlety do Orlickch hor.

Orlick hory nabz vborn cyklotrasy pro silnin trekingov i horsk kola s monost vbru obtnosti trasy ! V letn sezn monost vjezdu cyklobusem na hebeny projet heben po nenronch cestch jako vlet pro celou rodinu.

Navtvit mete Tyrovu rozhlednu, kino i muzeum. Monost vyhldkovch let a projdk na konch.

Dle mete navtvit opevnn z let 1938-1939, pevnost Haniku, Boudu, i projt nebo projet naunou stezku Jirskovy cesty kolem bunkr s popisem jednotlivch typ opevnn.

Prochzka chrnnou krajinou oblast Zemsk Brna je ideln nenron rodinn vlet s naunou stezkou podl Divok Orlice v krsn prodn scenrii.

10km vzdlen doln ndr Pastviny poskytuje koupn v prod, monost prochzek podl pehrady, rybaen, projky na lokch i kolech, nvtvu stylov restaurace "U Mostu".

Monost nvtvy Masarykovy chaty na erlichu odkud se daj podnikat p vlety, teba na Velkou Detnou, nejvy horu Orlickch hor, kde z rozhledny mte ve jako na dlani.

Doporuujeme nvtvu rekonstruovan zceniny hradu Pottejn, kter se hodn zmnil, ppadn nedaleko vzdlenho hradu Litice kde se kadoron konaj rytsk pedstaven. Monost vyuit nov cyklostezky pro kolekov bruslen.

Doporuujeme tak nvtvu zmku Pottejn. Vce informac ohledn zmku naleznete na www.zamekpotstejn.cz

Divok Orlice
Koupalit
Kostel Neratov
Koupalit
Muzeum
Tyrova rozhledna
Cyklo vlet
Cyklo vlet
Cyklo vlet
Bunkr
Cyklo vlet
Orlick hory
Sbrejte houby
Pottejn
Pottejn
Pipravuje se
Pipravuje se
Zmek Pottejn

Kontakt:

Telefon: 465 614 941

E-mail:    penzionhana@tiscali.cz

| Penzion HANA | Kontakt + Mapa

| Co u Ns dlat v lt | Co u Ns dlat v zim

| Speciln nabdka | Cenk | Apartmny
| Chov a prodej ovc